Lámpara Espejo Aida

Lámpara Espejo Aida, luminaria LED para su hogar.