Lámpara Espejo Becruz

Lámpara Espejo Becruz, luminaria LED para su hogar.