Lámpara Espejo Bessel

Lámpara Espejo Bessel, luminaria LED para su hogar.