Lámpara Espejo Rigel

Lámpara Espejo Rigel, luminaria LED para su hogar.